Saradnja sa kompanijom ADAMA Srbija

ADAMA je jedan od vodećih svetskih proizvođača i distributera sredstava za zaštitu bilja širom sveta. Kompanija isporučuje efikasna rešenja za poljoprivrednike kroz celokupan lanac vrednosti u poljoprivredi, uključujući i zaštitu useva, nove poljoprivredne tehnologije i druga komplementarna rešenja.

Greenfield produkcija i kompanija ADAMA Srbija zajednički su realizovali nekoliko video predavanja.