FILM “CRNA SENKA ZELENE ENERGIJE” PRIKAZAN NA FESTIVALU LJUDSKIH PRAVA U CRNOJ GORI

Dokumentarni film “Crna senka zelene energije” prikazan je na festivalu ljudskih prava “Ubrzaj”. Festival ima za cilj da posredstvom filma doprinese podizanju svesti gradjana i gradjanki o značaju ljudskih prava, njihove zaštite i unapredjenja. Štampani i elektronski mediji u Crnoj Gori posvetili su značajnu pažnju nagradjivanom filmu Greenfield produkcije