MAMULA ALL INCLUSIVE

Samiju Sawirisu, kontraverznom egipatskom milijarderu koji se nalazi na 26. mestu Forbsove liste najbogatijih ljudi sveta, Vlada Crne Gore dala je u zakup ostrvo Mamula, jedinstveni prirodno-istorijski spomenik, koji se nalazi na ulazu u Bokokotorski zaliv. Prema potpisanom ugovoru, nekadašnje utvrđenje i koncentracioni logor iz Drugog svetskog rata biće pretvoreno…

read more

Grabljivci

Ustav Republike Srbije kao i drugih zemalja regiona (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Kosovo) kaže: “Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju”. Međutim, informacije sa terena ukazuju na brojne primere tzv. ekološkog ili zelenog kriminala poput zagađenja zemlje, vode…

read more