BEZ OLOVA, MOLIM!

U saradnji sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije realizovana je promo kampanja “Bez olova, molim”. Cilj kampanje jeste da se javnosti ukaže na negativni uticaj lova olovnom sačmom na prirodu i ljude.

Usled lova u reke, jezera i ribnjake svake godine se ispuca oko 5,5t olova koje kao visokotoksičan metal izaziva teške poremećaje zdravlja ljudi i životinja. Zato – bez olova, molimo!